Head kalastajat tunneb käitumisest!

Teatavasti käib harrastuskalamees loodust nautimas ja imetlemas seda, mida inimkond pole veel jõudnud ära rikkuda. Nagu ajalugu on näidanud, ei saa me looduselt ainult võtta, vaid peame ka seda hoidma ja ka loodusele midagi tagasi andma. Et saaksime ka tulevikus kogeda seda, mida loodus meile pakub ja mida peidavad endas Eesti forellijõed ning -ojad, on oluline, et kalastaja käib loodusega heaperemehelikult ümber.

Heaperemehelik kalastaja…

  • …hoiab looduse puhtana ja jätab lahkudes veekogu ja selle ümbruse paremasse seisukorda, kui see varem oli – võttes lisaks enda prügile võimalusel kaasa kaldale või jääle mõtlematult jäetud prahi.
  • …hoidub võimalusel madalamates kruusase-liivase põhjaga kohtades vette minemast, kuna tegu võib olla lõhilaste (lõhe, forell, harjus) koelmuga.
  • …kala vabastamisel teeb seda võimalikult kiirelt, kala veest välja võtmata või siis märja käega.
  • …eelistab püüa-ja-vabasta püügiviisi ja võtab looduselt vaid nii palju, kui jaksab ise tarbida.
  • …kasutab võimalusel kidata konkse.
  • …peab kinni kalu ja muud loodust kaitsvatest õigusaktidest.
  • …juhib ebaseaduslikult käituva kalamehe tähelepanu kehtivatele õigusaktidele, selle jätkudes või raskema rikkumise puhul teavitab kindlasti koheselt keskkonnainspektsiooni telefoni 1313.
  • …propageerib jätkusuutlikku ja loodussäästvat mõtteviisi ja loodushoiu alaseid teadmisi ka teiste seas.
  • …tänab loodust alati andide eest, mida talle jagati.

Heaperemehelik kalastaja leiab aega tutvuda ka üldiste looduses viibimise ja kalastamise heade käitumistavadega aadressil: www.nupuklubi.ee/…