Ahja jõel Taevaskojas tuleb taastada ürgne Saesaare kärestik

On saabunud ajalooline võimalus taastada Eesti üks kauneimaid ja ürgsemaid jõelõike – Taevaskoja (Ahja) jõgi Kiidjärve ja Väike-Taevaskoja vahel. Praegu on käimas keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) protsess Ahja jõe Saesaare paisu ja hüdroelektrijaama (HEJ) loodusele kahjulike mõjude vähendamiseks. Algselt välja pakutud kalapääsu rajamise kõrval on üha selgemalt esile kerkinud hoopis tõhusama alternatiivina paisu, HEJ ja veehoidla likvideerimine.
Kui kalapääs, olgu see siis kalalift, mis on üsna väikese kasuteguriga, kalatrepp või looduslähedane möödaviikpääs, mis on paisu kõrguse (8m) tõttu ilmselt samuti vähe-efektiivsed, lahendaks probleemi vaid osaliselt, siis paisu likvideerimisel oleks ulatuslik positiivne mõju. Seda nii kaladele, kogu muule jõe-elustikule kui ka inimesele, kes ühe harliku metsajärve asemel, mida meil on sadu, saaks taas nautida otse veest kerkivaid võimsaid liivakivipaljandeid ja -koopaid, kohisevaid kärestikke ja kaunist maastikuidülli. Tõsi, selle viimase taastu(a)mine võtab aega, ent nagu ütles Fred Jüssi EPL-is, kulugu 15 või 50 aastat, see asi on seda väärt igal juhul.

Kaladel, keda pääs aitaks vaid jõelisest keskkonnast seisva veega järve, oleks selle rajamisest vähe tolku. Ei meie jõgede kaunitar jõeforell, kaitsealune harjus ega teib, turb ja teisedki vooluvete kalad ja olulised harrastuspüügiobjektid saaks veehoidlas elada. Kõrgemaid kärestikke leida takistab aga praktiliselt seisev vesi, milles puudub suunaorinetiir voolu näol. Täna poleks isegi võimalik jõuda kõrgemale, sest Kiidjärves on järgmine pais ees, kuigi sellega tegeldakse samuti ja loota on sealt peatset läbipääsu. Saesaare suurim probleem on aga veehoidla alla maetud uhke ja kunagi oma loomulikus olekus väga kalarikas jõgi. Just see tuleb taastada, on ka Eesti Forelli ametlik seisukoht.

Saesaare lahenduste leidmise protsessi on kaasatud ka Eesti Forelli üks juhtfiguure, kelle koostatud eksptertarvamusega on heal lugejal võimalik tutvuda SIIN.
Kel soov asjas kaasa rääkida ja eriti muidugi kunagise Saesaare kärestiku taastamise poolt 🙂 sõna sekka öelda, siis teha saab seda Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioonile ja KSH dokumentidega tutvuda SIIN

Taastagem Taevaskoja loodusrikkused!

Tauno Jürgenstein