Lõhilaste kudealade taastamise metoodikad

Käesolev artikkel käsitleb Eestis leiduvate lõhilaste (Salmonidae) sugukonna lõhe (Salmo) perekonna kahe liigi – lõhe (Salmo salar L.) ja forelli (Salmo trutta L.) kudealadele taasloomise võimalikkust ja meetodeid. Töö püüab leida vastuseid küsimustele milliseid bioloogilisi ja geomorfoloogilisi tegureid peab arvestama lõhilaste kudealade loomisel või taastamisel, kui püsiv on tehtu ja mis määrab kudeala edukuse järelkasvu taastajana?

Diplomitöö põhjal valminud artikli täisversiooniga, mis ilmus Tartu Ülikooli Pärnu kolledži publikatsioonides nr 5: Tudengiteadus (2009), tutvumiseks lae see alla järgnevalt lingilt: HO_91108.doc

Tauno Jürgenstein