Maaomanik õgvendas loata Raudna jõe voolusängi

Pärsti valla Alt-Tobra talu omanik lasi Raudna jõe lookele kaevata kraavi, mis suunab vee läbi tema kodutiigi, võtmata arvesse, et jõgi on forellide kaitseala.
Sihtasutuse Eesti Forell nõukogu ja mittetulundusühingu Forellisõbrad liige Tanel Ingi avastas 2007 aasta sügisel, et Tobra silla remondi käigus on Alt-Tobra talu juures Raudna jõge õgvendatud nii, et suurem osa veest voolas läbi talu tiigi. Seoses õgvendamisega oli jõe põhiharus veevool aeglustunud.

Kui selline olukord oleks jäänud püsima, võinuks see haru paari aasta jooksul kinni kasvada ja jõeforelli kudealad hävida.

Keskkonnaministri määruse järgi ei tohi Raudna jõe lõigul Sinialliku oja suudmest Kõpu jõe suudmeni rajada uusi ja rekonstrueerida olemasolevaid paise sellises ulatuses, et veetase tõuseks ning veekogu looduslik säng ja hüdroloogine režiim muutuksid.

Forelliuurijate arvates paikneb üks jõeforelli kudemiskohti just Tobra sillast allavoolu vanas jõeharus ning kalade kudemistingimused on senisest kehvemaks muutunud.

Maaomaniku sõnul ei tehtud õgvendustöid pahatahtlikkusest vaid teadmatusest, et jõelõik kuulub jõeforelli kudemis- ja elupaikade nimistusse, mistõttu on sellel veekogu hüdroloogilist režiimi muutvad tööd keelatud.

Viljandi keskkonnateenistuse ettekirjutusega pidi maaomanik oma tiigist läbi suunatud jõelõigule rajama tammi, et vesi suunduks tagasi oma algsesse sängi. Tänaseks on ettekirjutus ka täidetud.

Ilmunud ka ajalehes „Sakala“ 10.10.2007 http://www.sakala.ajaleht.ee/101007/esileht/uudised/5029082.php