Vee-elupaikade taastetööd Järvamaal (2004)

Kalade eluks ja liikide säilimiseks on looduses vajalikud mitmed tingimused. Puhta vee, toidu ja varjepaikade kõrval on eluliselt oluline võimalus segamatult kudeda ning marja säilimine ja areng kudepaigas. Jõeforellil on selles osas teatavasti üsna spetsiifilised nõudmised kiire voolu ja kruusase jõepõhja näol, mille läheduses peab saama end võimalike vaenlaste-küttide eest varjata ja pulmitamisest puhata. Kahjuks on aga maaparandustööd ja muu inimtegevus põhjustanud paljude kunagi head järelkasvu andnud paikade muutumise kasutamiskõlbmatuiks.
Mida inimene on rikkunud seda annab õnneks sageli inimesel endal ka parandada. Nii on mitmel aastal toimunud kudealade taastamistööd ühel Järvamaa jõekesel – töö millel juba ka tulemusi ringisibavate forellihakatiste näol kenasti näha.

Sel aastal toimunud tulevikule mõtlevate kalapüügientusiastide aktsiooni korraldas ühel suvelõpupäeval SA Eesti Forell Keskkonnainvesteeringute Keskuse abiga. Tööd tegema kogunes 20 meest-naist, mis on üle kahe korra enam kui varasematel aastatel. Tegijate hulk annab selget tunnistust kalastajate kasvavast soovist ise vete rikkuse kasvule kaasa aidata. Kui enamik mehi oli saabunud eelnevalt levinud info põhjal, siis seda toredam oli kahe Pärnust pärit vene rahvusest kalamehega, kes tol hommikul lihtsalt kalale tulnud. Nähes aga rahvast kogunemas ja kuulnud plaanidest, toetasid spinningud puu najale ning asusid usinasti appi.

Rohust sai puhastatud pikk lõik jõge, mille põhjas paljandus kõikjal forellile kudemiseks sobiva fraktsiooniga kruus. Kobestati põhjapinnast, veeretati kohale suuremaid kive varjepaigaks, rajati paar voolusuunajat ja kinnikasvanud alale voolukanal. Jõelõik rikastus mitme võimaliku koelmuplatsi võrra. Loodetavasti õnnestub kaladel sel aastal ka kudemine ilma harpuuni- või elektripättide sekkumiseta. Nii saab kalamees ajapikku nautida võitlust aina enamate tugevate forellidega.

Tauno Jürgenstein