Hea kalastaja, looduse sõber!

Sihtasutus Eesti Forell on juba aastaid tegelenud kalakoelmute rajamisega ja rikutud veeökosüsteemide parandamisega. Need tööd pole aga väga odavad ja tihti on asi jäänud just raha nappuse või projektibürokraatia keerukuse taha selle hankimisel. Samas on inimesed avaldanud soovi kasvõi natukese haaval seda tegevust toetada. Ikka selleks, et kala tasapisi järjest rohkem saaks.

Nüüdsest on elupaigatööde toetamiseks olemas lihtne võimalus – osta SA Eesti Forelli logoga võtmehoidja. Neid müüvad kauplused Salmo-ga kalale Tallinnas ja Tartus, Konksupood Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Võrus, Trofee Tallinnas ja Tartus ning Anome matka-, jahi- ja kalastustarvete keskus Rakveres.
Selle võtmehoidja müügihinnast läheb suurim osa uute kudealade rajamisse ja võtmehoidja ostmisega saad ka Sina sellesse panustada. Soovime koos Sinu abiga rajada Eesti erinevatesse paikadesse uusi lõhilastele sobivaid kude- ja elupaiku.

Eelnevad kogemused näitavad, et ühe korraliku kudemati loomine läheb maksma suurusjärgus 300-1500 eurot. Kõik oleneb sellest, kui suur on jõgi, milline on põhjapinnas, kui kaugelt tuleb tuua materjalid, kuidas pääseb jõele ligi ja kas saab kasutada vabatahtlike abiliste käte jõudu või on otstarbekam kaasata traktor või koguni ekskavaator. Kõiki erinevaid variante oleme kasutanud ja rajanud koelmuid väga erinevatesse kohtadesse, seetõttu teame, et ühest retsepti pole ja tõde selgub konkreetset tööd kavandama asudes.

Soovime mõnegi koelmu jaoks vajaliku summa just Sinu abiga kokku saada ja anda sellega ühele (või mitmele) jõele forellipopulatsiooni taastamiseks olulise tõuke. Jooksvat infot meenete müügist saadud tuluga tehtavatest töödest, samuti teavet, kui mõnel koelmuehitusel on vabatahtlikud abilised oodatud, näeb meie Facebooki kontolt.

Täname Sind iseendale põnevama tuleviku loomise eest!

 

Valminud on uus “Eesti harrastuskalamehe taskuabimees 2016”

Voldikuid saab alla laadida nii EESTI, INGLISE, kui ka VENE keelsetena.

 

Sihtasutus Eesti Forell

Sihtasutus Eesti Forell tegeleb forellijõgedes forelli elupaikade ja kudealade taastamise ja rajamisega – eesmärgiks suurendada forelli arvukust Eesti jõgedes ja säilitada asurkondade geneetilist algupära. Oluline on ka sportlike püügivõimaluste parandamine ning kalade kaitsmine rööv- ja ülepüügi eest. Sihtasutus Eesti Forell räägib kaasa ka veekogusid ja kalapüüki käsitleva seadusandluse parandamisel.

Meie missioonist loe lähemalt SIIT

SA Eesti Forelli põhikirjaga tutvu SIIN

Forellisõprade MTÜ

Forellisõprade MTÜ on loodud Sihtasutus Eesti Forelli kõrvale koondamaks inimesi, kes soovivad sihtasutuse tööle aktiivselt kaasa aidata. Forellisõprade MTÜ põhikiri on nähtav SIIN. Huvi korral saab täita liitumise avalduse, mis on kättesaadav SIIT. Avaladuse palume saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile forellisobrad[at]eestiforell.eu